กสทช.เผย 1 เดือนยอดคนแจ้งสายสื่อสารไร้ระเบียบกว่า 2,700 เรื่อง
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 14:38 น.

 

กสทช. เผยสถิติการรับแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 61 รวมทั้งสิ้น 2,733 เรื่อง

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) รวมทั้งทาง Line ID : @nbtc1200 นั้น สำนักงาน กสทช. พบว่าสถิติการแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสายไม่เป็นระเบียบ ตั้งแต่วัน 8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,733 เรื่อง แยกเป็นตามพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,214 เรื่อง ภาคกลาง จำนวน 691 เรื่อง ภาคเหนือ จำนวน 339 เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 275 เรื่อง และภาคใต้ จำนวน 214 เรื่อง

 

ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. กำลังเร่งรัดประสานให้หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่เป็นอันตรายในจุดทุกจุดตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา ให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สายสื่อสารที่พาดมีความเป็นระเบียบ ไม่เป็นอันตราย ต่อพี่น้องประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดไว้

 

"สำนักงาน กสทช. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังสำนักงานฯ ถือเป็นความร่วมมือที่จะทำให้การดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงสายสื่อสารที่พาดไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง และเป็นอันตรายต่อประชาชน ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น และตรงจุด หลังจากนี้ ประชาชนยังคงสามารถแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) รวมทั้งทาง Line ID : @nbtc1200 เพื่อให้สำนักงาน กสทช. ประสานหน่วยงานเจ้าของสายเข้าไปแก้ไขปัญหาได้"นายฐากร กล่าว