ทษช.ร่วมกิจกรรมวันเด็กบ้านราชาวดี
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 15:42 น.

 

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษษชาติ พร้อม แกนนำ อาทิ ดร.ฤภพ ชินวัตร และ นายพฤฒิชัย วิรยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหาร น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนพรรค ดร.อรุณี กาสยานนท์ รองโฆษก นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์ และ น.ส.ชญาภา สินธุไพร สมาชิกพรรค ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านราชาวดีหญิง อ.อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กด้อยโอกาส อย่างสนุกสนานเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ

 

ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่าวันนี้หลายภาคส่วนได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่ยังมีเด็กอีกบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมที่อื่น เหมือนเด็กๆทั่วไป และเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาส ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลตัวเองได้ จึงชักชวนคณะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กของบ้านราชาวดีหญิงกัน ถือเป็นน้ำใจที่ร่วมกันเติมเต็มคนละเล็กคนละน้อยในการช่วยเหลือสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

ที่มา สำนักข่าว INN