ปิดปรับปรุงอุทยานราชภักดิ์ชั่วคราว 15-30 พ.ย.นี้
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13:37 น.

 

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า อุทยานราชภักดิ์ จะปิดการเข้าชมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วัน 15-30 พฤศจิกายน 2560 ตามแนวทางการประชุมของคณะกรรมการบริหารอุทยานราชภักดิ์ เพื่อให้กองทัพบกเข้าดูแลรักษาตามแผนงานการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าสักการะตามปกติ ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้