สคร.นำส่งรายได้ต.ค.60 แตะ 34,546 ล้านเกินเป้า 25%
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 14:38 น.

 

สคร.นำส่งรายได้เดือนต.ค.2560 แตะ 34,546 ล้านบาท เกินเป้า 25% มั่นใจทั้งปี 1.37 แสนล้าน

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 สคร. ได้รับเป้าหมายการนำส่งรายได้ตามเอกสารงบประมาณ 2561 จำนวน 137,000 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้จำนวน 34,546 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีส่วนรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ โดยสาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น

 

ซึ่งมีส่วนทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สคร. จะเร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้ 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วย