"พิชัย" จี้ "ประยุทธ์" เร่งคืนอำนาจปชช.หลังหมุดหาย
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:07 น.

 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลจะสรุปยุทธศาสตร์ชาติ จึงอยากแนะนำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เปิดโลกทัศน์มองยุทธศาสตร์ประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกว่ามียุทธศาสตร์อย่างไร โดยอยากขอแนะนำ 4 ยุทธศาสตร์ คือ

 

1) ยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อกับประชาคมโลก เพราะเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเล็กและเปิด โดยต้องเร่งให้มีการเจรจาทวิภาคี และ พหุภาคีกับประเทศต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาทางการค้าและการลงทุนได้ แม้ว่าปัจจุบันจะทำไม่ได้เพราะไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยต้องเร่งกลับสู่ระบอบปกครองที่ประชาคมโลกยอมรับโดยเร็ว

 

2) ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยที่การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวเองให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ประเทศอาจจะล้าหลังได้ในเวลาไม่นานนัก

 

3) ยุทธศาสตร์การศึกษาและหลักคิด โดยประเทศนอกจากจะต้องพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับอนาคตของประเทศแล้วยังต้องพัฒนาหลักคิด หากคนมีการศึกษาและเป็นบุคคลชั้นนำที่จะต้องนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้า ยังมีความคิดที่แปลกประหลาดไม่เป็นสากล การพัฒนาของประเทศในอนาคตก็จะเป็นไปได้ยาก และจะเป็นผู้ถ่วงความเจริญของประเทศอย่างแท้จริง

 

4) ยุทธศาสตร์การสร้างความรักชาติและเห็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่ประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ต้องทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต

 

ดังนั้น หากการทำยุทธศาสตร์ของประเทศคำนึงถึงแต่การจะรักษาอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพยายามกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมามีอำนาจ ที่ดูเหมือนจะเป็นอยู่ในปัจจุบันและถึงกับจะให้มีซุปเปอร์บอร์ดชาติมาควบคุม ก็จะยิ่งสร้างปัญหาให้กับประเทศมากขึ้น และการเร่งกลับสู่ระบอบที่ประชาคมโลกยอมรับน่าจะเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่กระแสความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากสาเหตุการหายของหมุดคณะราษฏร์ ก็ยิ่งควรจะต้องเร่งคืนอำนาจให้กับประชาชนและกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว