4 โรคเสี่ยงค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแนะ 5 มาตรการป้องกัน
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15:51 น.

 

รมว.สธ. สั่งจับตาเฝ้าระวัง 4 โรค หลังพบปัญหาค่าฝุ่นละออง แนะ 5 มาตรการ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" ป้องกันฝุ่น

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วง ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศ ในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองรวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบฝุ่นละออง จนอาจเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขณะนี้ จากการตรวจสอบยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิตขณะที่โรคไข้หวัด ใหญ่มีแนวโน้มลดลงส่วนโรคปอดอักเสบมีแนวโน้มคงที่

 

ทางด้านของนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์ของค่าฝุ่นละอองพร้อมทั้งแจ้งเตือนและแจ้งข้อแนะนำในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษและสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ โดยสถิติการจดทะเบียนรถสะสมในกรุงเทพมหานครปี 2560 มีจำนวนกว่า 9.7 ล้านคัน พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือ กับประชาชนในการงดเผา และมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำ

 

ส่วนนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า สถหรับมาตรการทางด้านการจราจร นั้น กรุงเทพฯมหานคร ได้รณรงค์ ให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือ คาร์พูล ทางเดียวกันไปด้วยกัน และช่วยดับเครื่องยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษ ด้วยสำหรับการลดฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างในปี 2560 มีกว่า 100 โครงการที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งทางโยธาเขต ได้ออกตรวจพื้นที่มากขึ้นเพื่อแนะนำ และกำชับให้ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และห้ามก่อสร้างในช่วงกลางคืนเพราะจะทำให้ฝุ่นตกค้างสะสมมารวมกับฝุ่นจากการจราจรในช่วงเช้า

 

ขณะที่นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เสนอ 5 มาตรการ ” หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพของประชาชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ไดัแก่ ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันฝุ่น, ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น, เลี่ยงการออกกำลังกาย และทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และ ลดการใช้รถยนต์และเผาขยะ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังเสียโรคสำคัญได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเยื่อบุตาอักเสบและโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วย