พลังประชารัฐลั่นจะพัฒนาเศรษฐกิจใต้โตอย่างน้อย 2 เท่าใน 4 ปี
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:09 น.

 

รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่พบประชาชนสงขลา ประกาศตั้งใจพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ให้โตภายใน 4 ปีข้างหน้า

 

วันที่ 16 ธ.ค. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำคณะทำงานของพรรคฯ เดินทางไปพบประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา

 

นายสุวิทย์ กล่าวกับประชาชนว่า พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นจุดสำคัญในการเชื่อมโยงของประเทศอาเซียนทั้งเหนือและใต้ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกมาก พรรคพลังประชารัฐจึงตั้งใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้โตขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าใน 4 ปีข้างหน้า โดยเริ่มจากโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าในภาคใต้ตอนบนและโครงการด้ามขวาน 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดเพื่อให้ดึงดูดธุรกิจและการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ รวมถึงพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่และให้ห่างไกลยาเสพติด

 

รองหัวหน้าฯ พปชร. กล่าวอีกว่า จังหวัดสงขลาและจังหวัดทางภาคใต้โดยรวมเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายของสินค้าเกษตรซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบ อาทิ สินค้าฮาลาล พืชท้องถิ่น ติ่มซำมุสลิม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมวัฒนธรรมที่น่าสนใจและควรสนับสนุนซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ได้