ทีโอทีผงาดรายได้ปี 61 รวม 4.55 หมื่นล.โต 28.9%
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11:16 น.

 

ทีโอที ผงาดผลประกอบการปี 2561 รายได้รวม 4.55 หมื่นล้านบาทโต 28.9% รุกเดินหน้าต่อเนื่อง ปี 2562 ปรับโครงสร้างองค์กร โฟกัสธุรกิจดิจิทัล

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย แถลงผลประกอบการปี 2561 ประสบความสำเร็จ รายได้รวมแตะ 45,500 ล้านบาท พร้อมรุกแผนธุรกิจปี 2562 ปรับโครงสร้างบริษัทฯ เพื่อก้าวขึ้นเป็นองค์กรยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

 

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที เปิดเผยว่า ปี 2561 เป็นปีที่ ทีโอที มีรายได้และกำไรเติบโตในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีแหล่งรายได้หลักมาจากธุรกิจบรอดแบนด์ และเครือข่ายพันธมิตรมือถือ ช่วยผลักดันรายได้ของทีโอทีปี 2561 มีรายได้รวมประมาณ 45,500 ล้านบาท เติบโตถึง 28.9% จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 34,300 ล้านบาท นอกจากนี้ปี 2561 ยังมีกำไรจากการดำเนินงาน EBITDA ประมาณ 12,400 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิมูลค่าประมาณ 2,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลขาดทุน 4,300 ล้านบาท

 

สัดส่วนรายได้ของ ทีโอที สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) รายได้จากการดำเนินงานของ ทีโอที จำนวนประมาณ 25,300 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2,920 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 450 ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจ IDC & Cloud จำนวน 980
ล้านบาท รายได้จากหน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ จำนวน 19,170 ล้านบาท และรายได้จากหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กรจำนวน 1,570 ล้านบาท และ 2) รายได้จากพันธมิตร จำนวนประมาณ 20,200 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

รายได้จากเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 5,600 ล้านบาท รายได้จากคลื่น 2100 และ 2300 MHz จำนวน 14,600 ล้านบาท ในปี 2561 ทีโอที มียอดรวมผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประมาณ 1,378,000 พอร์ต คิดเป็นร้อยละ 17 ของส่วนแบ่งการตลาด มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่จำนวนกว่า 2,812,000 เลขหมายและมียอดผู้ใช้บริการมือถือ TOT Mobile อยู่ที่ประมาณ 140,000 เลขหมาย

 

สำหรับทิศทางการดำเนินงานปี 2562 ดร.มนต์ชัย กล่าวว่า ในปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้ารายได้จากการดำเนินงานประมาณ 56,500 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานโดยทีโอทีจำนวนประมาณ 25,300 ล้านบาท และมาจากรายได้การดำเนินงานของพันธมิตรจำนวนประมาณ 31,200 บาท และกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ประมาณ 11,070 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ ทีโอที ได้วางแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562

 

ปรับโครงสร้างต้นทุน

 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งก่อนและหลังการขาย พัฒนาระบบรองรับการใช้งานผ่านมือถือและการให้บริการในเชิง Preventive รวมถึงปรับเปลี่ยนชุมสายโทรศัพท์ประจำที่เป็นระบบ IP Base เพิ่มประสิทธิภาพชุมสายเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาวและรองรับการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลักเป็น 10 หลัก ตอบสนองนโยบายภาครัฐตามแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวของประเทศไทย

 

ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

 

ทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ทีโอที มุ่งมั่นปฏิรูปองค์กรจากภายในสู่ภายนอก เพื่อทำให้ ทีโอที เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ที่สมบูรณ์แบบ โดยการปรับวัฒนธรรมองค์กร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จัดโครงการอบรมบุคลากรที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในด้านโทรคมนาคมต่อยอดใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานในสภาพธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน

 

ยกระดับต่อยอดธุรกิจเดิม

 

ปรับตัวให้ธุรกิจเข้ากับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันโดยยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อสนับสนุนภาครัฐและภาคธุรกิจ พัฒนาการบริการดิจิทัล (Digital Service) ทั้งการ บริการ Cloud Services, Cyber Security และ Data Analytic รวมถึงการให้บริการ Digital Solution Platform ช่วยให้
ทีโอทีสามารถขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ให้บริการในตลาดการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนธุรกิจ TOT mobile จะมีการติดตั้งระบบ Wifi Calling เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่ง รวมถึงมีแผนการพัฒนาโครงข่าย 5G Infrastructure Sharing โดยการติดตั้ง ทดสอบ และเปิดให้บริการในพื้นที่เฉพาะ

 

นอกจากนี้ ทีโอทียังได้เร่งพัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ขององค์กรรวมถึงความพร้อมในลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยโครงการในการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการ USO เป็นต้น รวมถึงโครงการภาครัฐอื่นๆ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจเป็น Smart City เป็นต้น