หอการค้าโอดบาทแข็งค่าฉุดส่งออก
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:39 น.

 

หอการค้าโอดบาทแข็งกระทบส่งออก จี้รัฐดูแล ขณะภาพพจน์ประมงไทยดีขึ้น หลัง อียูปลดใบเหลือง

 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรม การสายงานธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะขณะนี้เงินบาทแข็งค่ามาก จนกระทบต่อผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่มีปริมาณการส่งออกในอัตราที่สูง

 

ทั้งนี้ มองว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เชื่อว่าภาคเอกชนได้มีการวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดค่าใช้จ่าย ด้านแรงงาน อย่างไรก็ตามอยากฝากไปยังเอกชนด้วยว่า จะต้องเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มากขึ้น

 

นอกจากนี้ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า หลังจากที่สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (ไอยูยู) ให้กับประเทศไทย ทำให้ขณะนี้ ภาพพจน์ ความเชื่อมั่นสินค้าประมงของไทยดีขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นด้วย