โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 3 นายทหาร
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:27 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 3 นายทหาร

 

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  ราชกิจจานุเบกษ เผยแพร่พระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฯ แก่ 3 นายทหาร โดยมีเนื้อหาดังนี้