มติชพน.เลือก "เทวัญ ลิปตพัลลภ" นั่งหน.คนใหม่
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:37 น.

 

มติ ชพน. เลือก "เทวัญ ลิปตพัลลภ" นั่งหัวน้าพรรคคนใหม่ พร้อมเปลี่ยน โลโก้พรรคใหม่

 

ที่ประชุมพรรคชาติพัฒนามีมติเลือก นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต ส.ส.นครราชสีมา  เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา แทน นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ส่วนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1, นายประสาท ตันประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3, พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4, นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 5, นายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้าพรรคคนที่ 6, นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคคนที่ 7, นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 8 และนายธงชัย ลืออดุลย์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ขณะที่ นายดล เหตระกุล เลขาธิการพรรค และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เป็นผู้อำนวยการพรรค นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัวโลโก้พรรคใหม่ โดยใช้ ช ยอดปลาย ลายกนก