เชิญฟังเสวนา “พลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทย...จริงหรือ?” 17 มี.ค.นี้
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:28 น.

 

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญฟังเสวนา “พลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทย...จริงหรือ?” โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล,ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, อธึกกิต แสวงสุขและปราบ  เลาหะโรจนพันธ์ เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฟรี!สำรองที่นั่ง โทร. 02 241 3905