ข่าวเด่น ประเด็นร้อน
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09:40 น.

 

- ปปง.เชิญผู้แทนสถาบันการเงิน 36 แห่ง ร่วมประชุม หารือมาตรการป้องกันการสวมบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้เปิดบัญชี รับโอนเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

 

- 10.00 น. ทางกรมการปกครองจะร่วมกับ DSI นำหลักฐานระบุการรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ ของสถานอาบอบนวด วิคตอเรียซีเคร๊ทไปยื่นให้ ปปท. ตรวจสอบ

 

- 11.00 น. ที่กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงราคาค่าอาหาร เครื่องดื่มบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินอื่นๆ หลังมีข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว เรื่องราคาแพงเกินจริง

 

- 10.00 น.ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ออก มาตรา 44 ห้ามข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ รับของขวัญ สินทรัพย์อื่นใด จากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อค้า ประชาชน โดยจะถือเป็นความผิดฐานรับสินบน

 

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านและไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงฯศึกษาธิการ ผ่านเว๊บไซท์ www.mua.go.th เป็นครั้งแรก มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี 182 หลักสูตร ซึ่งมีทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

- กรมการขนส่งทางบก เปิดเดินรถ สายใหม่ นำร่อง จากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ถึง โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้รถโดยสารปรับอากาศ ก่อนให้บริการจริง พรุ่งนี้ อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 13-25 บาท และเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต คาดว่าเริ่มให้บริการเป็นทางการภายในเดือนหน้า