Honda-Hitachi บรรลุข้อตกลงพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:42 น.

 

ฮอนด้าจับมือฮิตาชิ ลงนามข้อตกลงการพัฒนารถพลังงานฟ้ารุ่นใหม่ร่วมกันภายใต้บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่

 

บริษัทดังกล่าวใช้ชื่อว่า ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ อิเลกทริก มอเตอร์ ซิสเต็มส์ (Hitachi Automotive Electric Motor Systems) มีมูลค่าอยู่ที่ 5 พันล้านเยน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า รถไฮบริด และรถปลั๊กอินไฮบริดเป็นหลัก

 

ข่าวความร่วมมือระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นครั้งนี้รั่วไหลออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีแนวโน้มจะเทไปหารถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

 

ทาคาฮิโระ ฮาชิโกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮอนด้ากล่าวว่า “การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แทนที่เราจะผลิตเพื่อใช้งานในรถยนต์อย่างเดียว เราควรจะผลิตในปริมาณมากเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย”

 

รายงานข่าวระบุว่า ฮิตาชิจะถือครองหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจำนวน 51% ส่วนฮอนด้าจะถือส่วนที่เหลืออีก 49%