"สมชัย" เตรียมชงกกต.ยื่นศาลรธน.ตีความพ.ร.บ.กกต.
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:13 น.

 

"กกต.สมชัย" เตรียมเสนอที่ประชุม กกต.หาช่องทางเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.บ.กกต.ในวันพรุ่งนี้ เผยอาจยื่นเป็นรายบุคคล หรือเป็นองค์คณะ รวมถึงอาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณายื่นศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง

 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงข่าวจุดยืนและท่าทีในอนาคต ต่อกรณี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

 

โดยนายสมชัยระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีหลายจุด โดยมีหัวใจสำคัญเช่นการคานอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แต่คณะกรรมการ กกต.เห็นว่ายังมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง ที่เป็นส่วนที่มีปัญหา รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายในอนาคตตามมาได้

 

ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ ตนจะได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม กกต. เพื่อขอมติว่าจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่

 

นายสมชัยยังระบุว่าในเบื้องต้น มีหลายช่องทางที่คณะกรรมการ กกต.สามารถทำได้ เช่นการให้กรรมการ กกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นรายบุคคล, หรือการจิ่นเป็นองค์คณะ, หรือการใช้มาตรา 148 (2) ตามรัฐธรรมนูญ ยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบเอง ซึ่งในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการ กกต.จะได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาช่องทางต่อไป