คนกรุงฯเตรียมตัว พรุ่งนี้อากาศปิดทำฝุ่นละอองเพิ่ม
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11:24 น.

 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. เวลา 10.00 น. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.แลปริมณฑล ว่า จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี ความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีเมฆมากบางพื้นที่ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดยมีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 34-61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. ซึ่งพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน มีเพียง 1 จุดเท่านั้น คือ ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สาเหตุจากการจราจร

 

คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ถึง "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" ในบางพื้นที่ และจากแบบจำลองการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. ในวันที่ 20 ม.ค.อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิด Inversion หรือสภาวะอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองอาจเพิ่มขึ้นได้ คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จ.ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : เดลินิวส์