“อุตตม” ย้ำเชื่อมั่นทุนญี่ปุ่นคืบหน้า EEC
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:30 น.

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61ได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมประจำปี International Coference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 24 ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็นความจำเป็นและโอกาสำคัญที่ประเทศในเอเชียจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเน้นความเชื่อมโยง ความร่วมมือและความสามารถในการปรับตัว อีกทั้งยังกล่าวถึงนโยบายและความคืบหน้าของ EEC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

ขณะที่ เข้าพบนายฮิโรชิกิ เซโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI เพื่อขยายความร่วมมือภายใต้กรอบ Connected Industries และพัฒนา SME โดย METI ได้สนับสนุนงบประมาณให้ Denso มาช่วยพัฒนาศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือศูนย์ ITC 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจาก SME จำนวนมาก จึงขอให้ METI ขยายความร่วมมือไปยังศูนย์ ITC ทั้ง 11 ศูนย์ภาค และยังได้เน้นย้ำสนับสนุนให้นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาลงทุนใน EEC อย่างต่อเนื่อง