MRT แจ้งอัตราค่าโดยสารใหม่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:34 น.

 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ แจ้งปรับราคาค่าโดยสาร MRT รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรนในวันที่ 30 พ.ย. 61 นี้ ราคาเต็มเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท

 

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ใหม่ หลังจากสิ้นสุดการคงราคาอัตราค่าโดยสารเดิม เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2561) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแบ่งเบาภาระประชาชน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 2 กรกฎาคม 2563 จะมีอัตราค่าโดยสารใหม่คือ ราคาเต็มเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท (อัตราค่าโดยสารปรับเพิ่มขึ้น 1 บาทจากเดิม ณ จำนวนสถานีที่เดินทางที่ 5, 8 และ 11 นับจากสถานีต้นทาง) พร้อมทั้งส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และสำหรับนักเรียน นักศึกษา

 

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าโดยสารสามารถ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ FACEBOOK : BEM.MRT / ทวิตเตอร์ : bem_mrt  / อินสตาแกรม Mrt_bangkok และ โมบายแอพพลิเคชัน : Bangkok MRT  Application