ฝนหลวงเตรียมขึ้นบินสลายฝุ่นละอองภาคเหนือ
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18:29 น.

 

17 ก.พ.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก แต่ยังมีบริเวณพื้นที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่ยังมีค่าคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน (PM10 = 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM2.5  = 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ประกอบกับจากการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 59% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 36% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -0.5 ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง จึงขอติดตามสภาพอากาศสำหรับภารกิจการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นละอองระหว่างวันต่อไป

 

ทั้งนี้ จากการติดตามภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ตรวจอากาศ พบว่า มีกลุ่มเมฆบริเวณจังหวัดตราดกำลังพัฒนาตัว ประกอบกับพื้นที่การเกษตรจังหวัดจันทบุรี และตราด กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง มีความต้องการน้ำสำหรับการทำการเกษตร หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดระยอง จึงวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเมฆดังกล่าวในภารกิจที่ 1 เวลา 09.30 น.บริเวณ อ.แหลมงอบ - อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อให้ตกเป็นฝน ในพื้นที่การเกษตร จ.ตราด และบินปฏิบัติการต่อเนื่องในภารกิจที่ 2 เวลา 10.15 น.บริเวณ อ.ขลุง - อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.จันทบุรี ด้วยการโจมตีโดยใช้สารยูเรียโปรยใต้ฐานเมฆ เพื่อสร้างบรรยากาศใต้ฐานเมฆให้เกิดความเย็นและดึงเมฆให้ต่ำลงเพื่อให้เกิดการควบแน่น ที่จะตกมาเป็นน้ำ ขณะเดียวกันที่บริเวณยอดเมฆ จะใช้เกลือแกงในการโปรยเพิ่มปริมาณความหนาแน่นให้มากขึ้น เพื่อที่จะให้ตกมาเป็นฝนได้จำนวนมากขึ้น

 

สำหรับบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือ จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า มีค่าคุณภาพอากาศที่ยังอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานบริเวณ จ.ตาก , จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง อยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บริเวณ จ.ลำพูน ประกอบกับจากการตรวจวัดสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ร้องกวาง จ.แพร่ และสถานีเรดาร์อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 67% (ร้องกวาง) 42% (อมก๋อย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 57% (ร้องกวาง) 42% (อมก๋อย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.0 (ร้องกวาง) -1.7 (อมก๋อย) ซึ่งเข้าเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง และมีแนวโน้มในการพัฒนาตัวของเมฆได้ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.พิษณุโลก จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการในภารกิจช่วยสลายฝุ่นละอองในอากาศภารกิจที่ 1 เวลา 10.00 น.ปฏิบัติการขั้นตอนที่ 1 (ก่อกวน) บริเวณ อ.ลอง - อ.เด่นชัย จ.แพร่ เพื่อก่อเมฆให้มากที่สุด หลังจากนั้นจะบินลงไปที่ จ.เชียงใหม่เพื่อเติมสารและขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเมฆดังกล่าวอีกครั้ง

 

อีกส่วนหนึ่งที่บริเวณ จ.เชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.พิษณุโลก จะทำการบินในภารกิจที่ 2 บริเวณ อ.แม่แจ่ม - อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการขั้นตอนที่ 1 (ก่อกวน) เพื่อก่อเมฆให้ได้มากที่สุดและไหลเข้าไปในบริเวณ จ.เชียงใหม่ , จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง หลังจากนั้นจะปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเมฆทันทีภายหลังจากที่กลุ่มเมฆลอยเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.สระบุรี , จ.เลย และ จ.ขอนแก่น ยังมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน กรมฝนหลวง ได้ตรวจวัดสภาพอากาศแล้วพบว่าสภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดตามสภาพอากาศระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง หากมีความเหมาะสม กรมฝนหลวงจะพิจารณาวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศเวลา 10.00 น.และสรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 17.30 น.เป็นประจำทุกวันได้ทางเพจเฟซบุ๊ก "กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"

 

ที่มา แนวหน้า