ข่าวเด่นเกาะกระแส

หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 มีเนื้อหาดังนี้   25 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. พระราชกุศลออกพระเมรุ   26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ เวลา 16.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ   27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิ   28 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. พระราชกุศลพระบรมอัฐิ   29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เวลา 17.30 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร  

อ่านเพิ่มเติม