ข่าวเด่นเกาะกระแส

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งราชองครักษ์ 548 ราย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์จำนวน 548 ราย เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์เวรรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน 548 ราย ดังนี้     อ่านต่อ คลิก!  

อ่านเพิ่มเติม