ยานยนต์-ไอที

กสทช.เตรียมพร้อมไทยเข้าสู่ยุค 5 G

    เทคโนโลนีสื่อสารไร้สาย รุ่นที่ 5 หรือ 5G ได้เริ่มทดลองใช้งานในหลายประเทศแล้วในปีนี้ และ คาดว่าส่วนใหญ่จะใช้งานได้จริงเต็มรูปแบบสำหรับผู้บริโภคในปี 2020 กสทช.เองกสทช.ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ และคาดว่าจะนำมาใช้ในประเทศไทยภายใน 2 ปีนี้ จึงได้จัดงานสัมมนา ในงานสัมมนา “5G เปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง   เป็นที่ชัดเจน ว่า ประเทศไทย กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5G ไม่เกิน 2 ปี ข้างหน้านี้ คือ พ.ศ. 2563 หน่วยงานรัฐอย่างกสทช. เผย ให้เห็นว่าแทบทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ เอกชน ตั้งแต่อุตสาหกรรมการเงินการเงินธนาคาร ไปจนถึงค้าปลีก จำเป็นต้องปรับตัวรับกับเทคโนโลยีใหม่ ขณะที่ กสทช.เองก็จะปรับกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับเทคโนโลยีด้วย คุณกาญจนา นิตย์เมธา จะพาไปติดตามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รายงานสดจากโรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

อ่านเพิ่มเติม