อาชญากรรม

เขื่อนสิริกิติ์ยันมีพื้นที่เหลือพอรับน้ำท่วมจากน่าน

  อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์พร้อมรับปริมาณน้ำจากน่านเผยอ่างกักเก็บมีพื้นที่เหลืออีกกว่า 2,700 ล้านลบ.ม.จะบริหารจัดการไม่ให้กระทบประชาชนท้ายเขื่อน   เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เปิดเผยว่า อิทธิพลพายุโซนร้อนเบบินคา ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของจ.น่าน ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำน่าน และเริ่มเข้าสู่อ่างกักเก็บ เขื่อนสิริกิติ์ วันแรกสูงถึง 171 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม) และจะคงอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ลบ.ม ไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาถือว่าสูงสุดในรอบปี 2561 ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันอยู่ที่ 6,760 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 71 % เป็นน้ำที่พร้อมใช้งาน 3,911 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 58 % และสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 2,700 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 28 % ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มจากวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 30 ล้าน ลบ.ม.ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเก็บกักได้ถึงร้อยละ 80 %   “แม้จะมีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์มากกว่าวันละ 100 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนสิริกิติ์มีความมั่นคงแข็งแรง เก็บกักน้ำได้อย่างแน่นอนจะมีการบริหารจัดการและวางแผนเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อน มีการรายงานสถานการณ์น้ำ และแจ้งปริมาณการระบายก่อนล่วงหน้า ทั้งระดับจังหวัด กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ สายด่วน 1460 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เว็บไซต์ WATER.EGAT.CO.TH และแอพพลิเคชั่น EGAT Water สามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่าง Real Time” นายวีระศักดิ์ กล่าว   

อ่านเพิ่มเติม