อาชญากรรม

ธนาคาร-เอกชน ในพนง.หยุดงานเลี่ยงฝุ่นพิษ

  1 ก.พ. 62 ธนาคารกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ออมสิน และ SME D Bank ออกประกาศให้พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวหยุดงานหรือทำงานที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล   ด้าน นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับเขตพญาไท ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีสำนักงานเป็นอาคารสูงตลอดแนวถนนพหลโยธิน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำจากชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น (PM 2.5) ในอากาศ ตั้งแต่วันนี้ (1 ก.พ.) เป็นต้นไป    นอกจากนั้น ธพว. ห่วงใยสุขภาพพนักงาน  ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าว   ได้แก่    1. พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรหลานที่ไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติได้เนื่องจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ในระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562   2. พนักงานสามารถขอรับหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น ตลอดจนเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือขอคำแนะนำจากทีมแพทย์และพยาบาลได้ที่ห้องพยาบาลของธนาคาร (ชั้น 13)   ขณะที่  MBK GROUP ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน ออกประกาศให้พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์  มีโรคประจำตัว ทำงานที่บ้านได้  พร้อมรณรงค์แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5   เกินมาตรฐาน ฉีดพ่นละอองน้ำแก้วิกฤต ฝุ่นพิษ จากดาดฟ้าอาคารสูง มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ   จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตในวงกว้าง MBK GROUP ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของพนักงาน จึงได้มีมาตรการดูแลสุขภาพ ของพนักงานออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย N95 การรณรงค์ Car Pool ลดการใช้รถยนต์ ไป-กลับเส้นทางเดียวกันเดินทางร่วมกัน เป็นต้น    นอกจากนี้ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ อาทิ พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ หรือโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องมาจากฝุ่นละอองเป็นพิษ รวมถึงพนักงานที่มีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ สามารถลาหยุดงาน   เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่มีผลกระทบกับวันลาประจำปี   ทั้งนี้ สำหรับอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศจากหัวฉีดจำนวน 4 หัว บริเวณชั้น 29 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 15.00 น. โดยฉีดพ่นครั้งละอย่างน้อย 30 นาทีทุกวันและจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือพนักงานและประชาชนในย่านปทุมวัน   ที่มา : แนวหน้า

อ่านเพิ่มเติม