เศรษฐกิจ

ลดโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต. เว้นE85 ลง 30 สต.-ดีเซล 40 สต.

  รายงานข่าวแจ้งว่า ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร เบนซิน 95 อยู่ที่ 32.16 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.05 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 24.78 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 22.54 บาท/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 30 สตางค์/ลิตร อยู่ที่ 18.94 บาท/ลิตร ดีเซล ปรับลดลง 40 สตางค์/ลิตร อยู่ที่ 23.49 บาท/ลิตร ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด มีผลพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.2560) เวลา 05.00 น.

อ่านเพิ่มเติม