breaking news

ศาลรธน.ชี้ขาดร่างกม.ส.ส.-ส.ว. พรุ่งนี้

   ปธ.กรธ. เผย รอศาล รธน. วินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ส.ส.-ส.ว.พรุ่งนี้ - ชี้หากแก้ไขก็แก้เพียงเฉพาะจุด ไม่น่ากระทบโรดแม็ปการเลือกตั้ง           วันนี้ (22 พ.ค.) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการพิจารณาว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพรุ่งนี้ (23 พฤษภาคม) ว่า ทั้ง 2 ฉบับมีปัญหาอย่างเดียวกันก็คือ มีบทบัญญัติที่เป็นปัญหานั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งทางที่เป็นไปได้ก็คือ ไม่ขัดหรืออีกทางหนึ่งก็คือขัด ซึ่งถ้าขัดกับรัฐธรรมนูญ ก็ต้องดูว่าจะกระทบกับสาระสำคัญที่จะทำให้ร่างนั้นตกไปทั้งฉบับหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ บทบัญญัติเฉพาะมาตรานั้น ก็ตกไป นำมาใช้บังคับไม่ได้ แต่ตัวร่าง พ.ร.ป. นั้น สามารถนำมาบังคับใช้ได้ แต่ถ้าศาลฯ วินิจฉัยว่า ขัดหรือแย้งทั้งฉบับ ร่าง พ.ร.ป. ก็จะตกไป ทาง กรธ. ก็ต้องกลับมาทำใหม่ ซึ่งคิดว่า ใน กรธ. ถ้าเรื่องมาถึง ก็น่าจะแก้เฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้ง แล้วส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้พิจารณา หากแก้เพียง 1 - 2 มาตรา ก็สามารถพิจารณา 3 วาระรวดเลยก็ได้ ดังนั้น จึงไม่น่ากระทบต่อโรดแม็ปในการเลือกตั้ง เพราะน่าจะใช้เวลารวมทั้งขั้นตอนของ สนช. แล้ว 2 - 3 สัปดาห์ก็น่าจะจบ เพราะไม่น่าจะไปรื้อหรือทำอะไรใหม่ๆ เพราะไม่น่าจะมีเวลาแล้ว “ร่างกฎหมาย ส.ส. ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า การให้คนพิการลงคะแนน และตัดสิทธิ์คนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ ซึ่งถ้าตัวนั้นใช้ไม่ได้ ก็จะหายไป 2 มาตรา แต่ถ้าเป็นร่าง ส.ว. ก็จะมีปัญหาหน่อย เพราะว่า มันกระทบทั้งบทเฉพาะกาลและเนื้อหาข้างใน ตรงนั้น อาจจะมีปัญหาได้ว่า ถ้าขัดเฉพาะตรงนั้นแล้วจะทำอย่างไร เพราะว่าบทเฉพาะกาลมันจะหายไป เพราะช่วงแรก ส.ว. ที่มาจากการเลือก ไม่ใช่ 200 แต่เป็น 50 เพราะฉะนั้น ในเวลาเขียนบทเฉพาะกาล ก็เขียนเผื่อเอาไว้เฉพาะ 50 แล้วมาตราที่ระบุที่ว่าให้มาจาก 2 ทางนั้น พอตกไปแล้ว ตัวที่เขียนรองรับ 50 คน ก็จะตกไปด้วย ตรงนั้นก็จะเป็นปัญหา ทั้งนี้ ก็แล้วแต่ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไร ” นายมีชัยกล่าว

อ่านเพิ่มเติม